Despre Centru Parteneri Calendar Evenimente Presa Download Contact Anunturi
Pentru informatii detaliate despre celelalte
programe cofinantate de Uniunea
Europeana, va invitam sa vizitati site-ul 
www.fonduri-ue.ro.
Continutul acestui material nu reprezinta in
mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
 
     Newsletter
     aboneaza-te la noutati
    Aboneaza-te la Newsletterul PROEDIT si
    afla tot ce-i nou in domeniul editorial
 
  Te afli aici: Achizitii  
ACHIZITIE
Anunt licitatie 13.02.2012
Data: 13.02.2012
Asociatia Uniunea Editorilor din Romania anunta organizarea licitatiei deschise pentru atribuirea contractului de servicii organizare evenimente in vederea implementarii Poiectului - PRO-EDIT: "Program de formare si sprijinire a angajatilor pentru o practica EDIToriala PROfesionista", POSDRU/81/3.2/S/50321

Adresa postala: Piata Presei Libere nr. 1, Corp D, etaj 4, Cam. 421, 457, Sector 1, Cod 013701, Bucuresti, Romania, Persoana de contact: Andreea Badiceanu, Tel 021.317.89.40, Email uer@uer.ro , Fax 021.317.89.45

1. Obiectul contractului -Servicii organizare evenimente.
2. Valoarea estimata fara TVA: 531.530, 00 LEI.
3. Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Investeste in oameni! proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritara 3: "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" domeniul major de interventie 3.2. " Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii"
Numar de identificare proiect POSDRU 81/3.2/S/50321
4. Descrierea succinta a contractului si cantitatea.
Achizitie de servicii organizare evenimente, dupa cum urmeaza: Servicii pentru evenimente (Cod CPV79952000-2) pentru organizarea a 3 cursuri si 5 conferinte la nivel national ( Sinaia, Judetul Prahova ) - cazare, masa, coffe break, servicii sonorizare, traducere simultanta, transport.
5. Durat contractului sau termenul pentru finalizare 9 luni incepand de la data atribuirii contractului.
6. Tipul procedurii - Licitatie deschisa - O.U.G. 34/2006.P
7. Criteriul de atribuire - Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
1.Pretul ofertei, fara TVA- 50%- a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 100 puncte; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel:Punctajul pentru pretul total al ofertei respective = Pretul minim la nivelul tuturor ofertelor / Pretul total al ofertei respective x 100 puncte.
2.Locul pentru desfasurarea activitatilor -40% - a)Pentru Oferta tehnica care ofera un singur loc pentru toate activitatile contractului se acorda 100 puncte;b) Pentru Oferta tehnica care ofera doua locuri pentru toate activitatile contractului se acorda 50 puncte .c) Pentru Oferta tehnica care ofera trei sau mai multe locuri pentru activitatile contractului nu se acorda nici un punct.
3.Termen de plata -10% - a) pentru cel mai lung dintre termenele de plata din toate ofertele se acorda 100 puncte; b) pentru alt termen de plata decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel:
Punctajul pentru termenul de plata total al ofertei respective = Termenul de plata minim la nivelul tuturor ofertelor / Termenul de plata al ofertei respective x 100
8. Documentatia pentru ofertanti poate fi accesata la adresa web: www.proedit.ro sectiunea achizitii
9. Limba de redactare a ofertei Romana. 10. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 30 zile (de la depunerea ofertelor).
11. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29.02.2011, ora 11.00.
12. Conditii de deschidere a ofertelor Data: 29.02.2012, ora 17:00. Locul: Piata Presei Libere nr. 1, Corp D, etaj 4, Cam. 421, 457, Sector 1, Cod 013701, Bucuresti, Romania
La sedinta de deschidere pot participa reprezentantii legali sau imputerniciti ai ofertantilor.
13. Data limita de primire/raspuns solicitari de clarificari. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in scris la datele de contact mentionate mai sus
PRIMIRE 23.02.2012, ora 17.00-RASPUNS 27.02.2012, ora 17.00.
14. Operatorii economici pot solicita informatii suplimentare, cu privire la procedura de achizitie/documentatie, in scris prin fax nr. 021/317.89.45 sau e-mail uer@uer.ro -Persoana de contact - Andreea Badiceanu


Download Documentatie Licitatie

Solicitare de clarificari - servicii evenimente 20.02.2012

Solicitare de clarificari - servicii evenimente 22.02.2012 1
Solicitare de clarificari - servicii evenimente 22.02.2012 2
Solicitare de clarificari - servicii evenimente 22.02.2012 3

Solicitare de clarificari - servicii evenimente 23.02.2012 1
Solicitare de clarificari - servicii evenimente 23.02.2012 2

Solicitare de clarificari - servicii evenimente 27.02.2012

Decizie anulare procedura

     INSCRIERE CURSURI
     formular
 
> ACHIZITII
> ARHIVA
    2013
    2012
    2011
    2010
 
 
 
 
 
 
 
   
Despre proiect  |  Parteneri  |  Calendar Evenimente  |  Contact Implementare: Editsoft.ro | Layout design: Alex Novac
Copyright © 2014 UER - Toate drepturile rezervate.